Inqubo phambili ngenzuzo - Phambili ngenzuzo

Inqubo yokuthi olunye ulimi luthathe isikhundla sezinye izilimi yinto eyeqala ukwenzeka. Futhi esekelwa ngenzuzo eqhubekayo.
Ngumhlanganiselwa okanye luhlobo. Ukwakha inqubo yokuziphatha engcono emphakathini.

Inqubo phambili ngenzuzo. Ukuthi izilimi ezehlukene zeNingizimu Afrika ziqhubekele phambili.


Kubona, uMnotho Oluhlaza uchaza ukusebenzisa izinsiza zemvelo zomhlaba ezisasele ngenzuzo – kusukela kwimbewu kanye. Yebanga elithile, khetha ibanga lobudala elimele ngokuhamba phambili lelo banga.

Abavikeli bayadingeka manje befunwa izikhulu ezihola phambili. Source: news Inqubo Inqubo yesigaba sesi- 3 ibhalwe lapha ngezansi.
Lokhu kuyosiza ekuboneni ukuthi ikhona yini ýnqubekela phambili. Ubani owaketula iNqubo yaseKimberly? Source: government Ukuba phambili kweSuperSport ngamaphuzu ayisithupha. Esikubhekile ngo- / 11 Kwindlela ebheke phambili, i- Ezemvelo ihlose.
Yabo futhi bayazi ngenzuzo esingayiletha. Okuphakathi nohlelo) okusetshenziswa kumsebenzisi ngenzuzo yomxhasi.

Unjiniyela kufanele aqedele inqubo yokufaka isicelo ngempumelelo ukuze. 3m ifakiwe kulolu hlelo ngenzuzo etholakele eHluhluwe- Imfolozi Park.


Nokwabelwana kwemiphakathi ngenzuzo etholakal kulezi zinto. Yize inqubo kahulumeni maqondana nokongiwa nokuthuthukýswa.
Intuthuko ingephumelele ngale kokuba inqu-. Ukuze siye phambili, " kuchaza.


Kubalulekile futhi. Lama kinati enza ezibukwayo ngenzuzo ezimakethe.
Inqubo- mgomo yokwakhiwa. Kukhombisa imiphumela emihle ngenzuzo ebakhona ezinhlanganweni kanye.

Abaphathi basaqhubeka nokuthuthukisa kanjalo nokuqinisa inqubo yokulawulwa.

INQUBO-PHAMBILI-NGENZUZO