Проект во најава - бараме бизнис партнери:
„е-Едукатор“ - Тешки прашања-лесни одговори (за се и сешто)

Месечно издание во електронски облик: е-енциклопедија. Ретка македонска енциклопедија во продолженија - континуитет: 50 прашања - 50 одговори - 50 е-страници.

Секое поставено прашање е тешко ако не се знае одговорот.

Секој одговор е лесен кога се знае.