1001 приказна-Езопови басни

Басни за деца, големи и мали; 
Басна - Усмена или писмена творба, со анимистички или анималистички поглед на светот во неа, со интересирање за персонифицирање на појавите во живата и неживата природа, поистоветување на човекот со животно. Таа е блиска на пословицата според исходот - соопштението кое доаѓа како резултат на конкретно изнесени ситуации во текстот. Таа обично е едноепизодна приказна, и се занова на една идеја.

Повеќе...

Vox populi

VOX POPULI'VOX POPULI, VOX DEI' 

Силата, моќта на гласот на народот. Говорот на мудроста и искуството, низ векови, време и невреме; низ зраци и самраци, низ светлина и темнина.

Творечката моќ на народот, неговата креативност. Корен, традиција, идентитет. Минатото кон иднината сосе сегашнината.

Повеќе...

Дедо Громче-Досие Х

Дедо Громче-Досие Х КОЈ Е ДЕДО ГРОМЧЕ ?

Еден дедо кој не бил, не е и не ќе е никој и ништо, ами секогаш бил, е, и ќе биде ем нешто ем сешто од нас, пред нас и во нас. Еден дедо кој, за разлика од другите дедовци меѓу народецот наш насушен, за разлика од мајмунот кој само што не го направил последниот еволутивен чекор до човек исправен, горд, самостоен и граѓанско- индивидуално самосвесен, се слуша, се гледа, се чита, ама и за се премислува, промислува, домислува.

Повеќе...

Паноптикум

АУДИО ЕНЦИКЛОПЕДИЈА ПАНОПТИКУМ АУДИО ЕНЦИКЛОПЕДИЈА ПАНОПТИКУМ

Општост на знаења за науките и уметноста воопшто, заоктружена, прегледна едукација; со жив збор, кој на непосреден или посреден начин ги 'оживува' знаењата и информациите; 'жив'- 'отворен' збор= ги држи знаењата и информациите 'отворени' за нови, за нивно возобновување, богатење, ги одржува; трајност на аудио записот и негова употреба без просторни и временски ограничувања.

Повеќе...